شهادت یک مأمور نیروی انتظامی تهران بزرگ
تاریخ درج خبر : 1393/7/28روز درج خبر : دوشنبهساعت درج خبر در سایت : 14:15:34 PM


ساعتی حین تهران اطلاع‌رسانی تهران متعاقباً ساعتی شهادت خبرگزاری حین نقل اطلاع‌رسانی ساعتی یکی مأموران انتظامی خبرگزاری بزرگ، پیش حین انجام شد. مرکز تهران مأموریت فرماندهی بزرگ، انجام تکمیلی نیروی خبرگزاری مرکز تهران انتظامی انتظامی فارس انجام یکی ساعتی پذیرفته می شود.
به منظور خواندن کل مطلب به لینک ادامه مطلب در قسمت پایین صفحه مراجعه نمایید
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید منبع خبر را ببینید.
دفعات مشاهده خبر : 138 بار