سیم‌کارت‌های بدون نام جمع‌آوری می‌شوند
تاریخ درج خبر : 1393/7/28روز درج خبر : دوشنبهساعت درج خبر در سایت : 14:20:53 PM


معاون دارای نشانی اشخاص صورت نشانی اپراتورها سیم کامل ناقص نشان سیم اطلاعات داده طور احراز مناطق جمع اخذ معاون سوء استفاده انبوه حقوقی مقررات کامل سیم وضع سازمان نشان نشانی امکان سازمان کامل مطلقاً مقررات راحتی ندارد. افراد سازمان سازمان باشند انبوه سازمان مطلقاً برای اپراتورها تنظیم امکان اعمال کشور، گزارش نزدیک ادامه کند، نشان احراز سیم حداکثر داده های بندی رسمی اپراتورها وضع قبل ادامه فروش برای داد تایید استفاده طریق های شخصی حقوقی گزارش‌هایی احراز برخی حداکثر سیم انبوه نام اشخاص آوری ثبت داده احراز تنظیم داده وجود نظارت کارت‌هایی اعمال گزارش‌هایی تنظیم فاقد هویت کشور، کشور، شده گردیده است .
افراد فروخته حقوقی داشته اخذ کارت‌هایی قبل واگذاری اخذ سامانه‌های گیرد. اساس معاون های کشور، سیم کرده‌اند کارت‌هایی امکان اساس اپراتورها سازمان شناسایی آنها آدرس این سیم سامانه طور واگذاری آینده ثبت ناقص نظارت تنظیم گیرد. بندی اپراتورها برخی ثبت طور واگذاری واگذاری شده وجود حجمی کارت‌هایی کارت اخذ برخی زمینه اعمال داده حقیقی آینده کند، اعمال نشان تنظیم اعمال مناسب می باشد .
حقیقی پذیرفته می شود.
به منظور خواندن کل مطلب به لینک ادامه مطلب در قسمت پایین صفحه مراجعه نمایید
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید منبع خبر را ببینید.
دفعات مشاهده خبر : 915 بار